Αναρχική παρέμβαση: στις πτυχές της καθημερινότητας (13)