Ο ταξικός πόλεμος στη Βουλγαρία: Δράση και προπαγάνδα αναρχικών και κομμουνιστών

Ο ταξικός πόλεμος στη Βουλγαρία: Δράση και προπαγάνδα αναρχικών και κομμουνιστών

publication: 2011-12 search    |    Εκδόσεις Προλέτκουλτ