Άντον Πάννεκουκ

Άντον Πάννεκουκ

 
 
 
 
 
 
 
 

 
δημόσια ιδιοκτησία & κοινοκτημοσύνη
θέσεις ηια τον αγώνα της εργατικής τάξης εναντίον του καπιταλισμού
Ο ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟΣ: Θεωρητικές συνεισφορές για την ανάπτυξη μιας ανατρεπτικής κοινωνικής δράσης
 

 
 
Άντον Πάννεκουκ