Πρωτοβουλία για την αντιμιλιταριστική δράση και την άρνηση στράτευσης

Πρωτοβουλία για την αντιμιλιταριστική δράση και την άρνηση στράτευσης

 
 
 
 
 
 
 
 

 
οι στρατοκράτες καραδοκούν
Άμεση απελευθέρωση του φυλακισμένου αρνητή στράτευσης
 

Ενάντια στο σωβινισμό και τη στρατοκρατία
 

 
 
Πρωτοβουλία για την αντιμιλιταριστική δράση και την άρνηση στράτευσης