γενετική μηχανική, τεχνολογικός μεσσιανισμός, Cyborg, τρανσουμανισμός, μετάνθρωπος

    Items

  Magazine
  Νέα Σελήνη (17)Νέα Σελήνη (17)
  200 (Νέα Σελήνη)
  pages: 36
  available for download
  tweets