Επικοινωνία

Στα πλαίσια του Ευτοπικού Ψηφιακού Αρχείου λειτουργεί εργαστήριο ψηφιοποίησης & αρχειοθέτησης το οποίο στεγάζεται στο Ευτοπικό Εργαστήρι , Λεωνίδου 62 & Θερμοπυλών, Κεραμεικός. Οι ημέρες λειτουργίας του εργαστηρίου ανακοινώνονται σε μηνιαία βάση, στην ιστοσελίδα του Ευτοπικού Εργαστηρίου.