εργαστήριο Ψηφιοποίησης & Βιβλιοθήκη - Φεβρουάριος

Το εργαστήριο Ψηφιοποίησης και η ευτοπική βιβλιοθήκη θα είναι ανοιχτά για το μήνα Φεβρουάριο τις παρακάτω ημέρες:
Τρίτη, 2 Φεβρουαρίου, 2016 - 19:00 - 22:00
Τρίτη, 9 Φεβρουαρίου, 2016 - 19:00 - 22:00
Τρίτη, 16 Φεβρουαρίου, 2016 - 19:00 - 22:00
Τρίτη, 23 Φεβρουαρίου, 2016 - 19:00 - 22:00

Undefined