Σημαντική ενημέρωση: Αλλαγή ονόματος και διεύθυνσης στο ίντερνετ

Σημαντική ενημέρωση: η παρούσα ιστοσελίδα θα καταστεί ανενεργή σε σύντομο χρονικό διάστημα, καθώς το εγχείρημα αλλάζει όνομα και διεύθυνση στο ίντερνετ.

Το νέο όνομα του εγχειρήματος είναι Ελευθεριακό Ψηφιακό Αρχείο και βρίσκεται στη διαδικτυακή διεύθυνση:
https://libertarianarchive.gr/

Στην παραπάνω διεύθυνση υπάρχει διαθέσιμο το σύνολο του αρχειακού υλικού που έχει ψηφιοποιηθεί από την αρχή της λειτουργίας του εγχειρήματος έως σήμερα, καθώς και νέο υλικό που αναρτάται σε εβδομαδιαία βάση, κατά τη διάρκεια λειτουργίας του εργαστηρίου ψηφιοποίησης.

Undefined